Kontakta Käloms byalag:

Kontaktperson:
Bernt Tyrebo:
Tel: 0640-37020
Mob: 070-5917962

www.kalom.se

Käloms byalagKäloms byalag

Kälom ligger efter väg 748, mellan Offerdalsberg och Näversjöberg, ca 5 km från Offerdalsberg i Offerdals socken. Kälom består av 4 st mindre byar, Böle, Västerulfsås, Utgård och Österulfsås. Byn har gamla anor med dokumentation ända från 1400-talet.

Ändamålet med Käloms byalag är att tillvarata byns gemensamma intressen ur både kulturell och historisk synpunkt, att förvalta byns fastigheter och övrig gemensam egendom, att vara kontaktorgan gentemot kommun och myndigheter vad beträffar byns gemensamma angelägenheter, samt i övrigt främja och bevaka utvecklingen i byn.

Mer information om våra byar samt om byalaget hittar ni på vår hemsisda.

Välkomna till Kälom!