Vårt byalag består av byarna Trången och Fiskviken.

Byalagets syfte är att utveckla och bevara byarnas gemensamma intressen.

Byalaget har årligen ett antal arbetstillfällen då medlemmarna utför arbeten så som röjning, bygga broar för skoterleder, bygga vindskydd, uppsättning skyltar, m.m. samt arrangera olika typer av arrangemang.

Byalaget sköter om ett antal mil skoterleder med allt vad det innebär både på sommaren och på vintern. Vi spårar upp skidspår som går mellan Trången och Landösjön. Vindskydd/grillplatser finns vid Landösjön och vid en tjärn uppe på fjället. Gemensam båtplats och utrymme för sjösättning finns i Fiskviken. Byalaget har tillgång till en fin lada som vi har rustat upp som samlingslokal. Där har vi vår årliga surströmmingsfest samt under Trångendagarna har vi musikcafé och utställningar mm.

 

Kontakta oss:

För den som önskar mer information hänvisar vi till vår ordförande David Moverare på 070-6003321.