Ortnamnet Jänsmässholmen kommer av det jämtska ordet för midsommar, Jänsmäss (Johannes mässa). På 1880-talet började högmässor att hållas inom den dåvarande lappförsamlingen och 1890 började ett gudstjänsthus att uppföras, vilket dock aldrig blev färdigställt. År 1931 invigdes byns nuvarande kapell.

Dagens bilder

Go to top