Offerdals kyrka är församlingskyrka i Offerdals församling. Kyrkan är belägen i byn Ede, vid Hällsjöns östra ände.

Offerdals kyrka i Ede
Offerdals kyrka
foto: Jenni Andersson

Historia

Kyrkan började byggas i mitten på 1100-talet. Den var ursprungligen en liten fästningskyrka; en av de fyra äldsta stenkyrkorna i Jämtland. Jämtland var indelat i fyra fjärdingar och kyrkorna i Offerdal, Hackås, Sunne och Brunflo var ursprungligen s.k. fjärdingskyrkor. Till utformning var den medeltida kyrkan en s.k. absidkyrka. Absidkyrkor fanns tidigare i Västerhus på Frösön och i grannsocknen Alsen. I Hackås finns absidkyrkan kvar.

Redan på 1500-talet började Offerdalsborna fundera på om det behövdes en större kyrka. År 1536 genomfördesreformationen i Danmark-Norge och därför även i det dåvarande dansk-norska Offerdal. Under 1600-talet byggdes kyrkan om, men år <1766 revs delar av kyrkan och en fyra gånger så stor kyrka började uppföras.

Den nuvarande kyrkan har renoverats vid ett flertal tillfällen, varvid exteriören har förändrats. En arkeologisk undersökning genomfördes år 1990.

 

Interiör

Offerdals kyrka innehåller ett antal olika detaljer från medeltiden, bl.a. de två ljusstavarna längst fram i bänkraderna, vilka användes för processioner under den katolska tiden. I kyrkan finns vidare ett rökelsekar från 1200- eller 1300-talet samt en ljuskrona och en skeppsljusstake i järn från 1400-talet. Dörren till den gamla kyrkan finns även bevarad. Dopfunten från 1716 föreställer en ängel med vingar som håller ett underlag för en dopskål. En nattvardskalk från 1610-talet, Offerdalskalken, och en gästabudsbulla, Stor-Gertrud, från 1690 är två andra föremål som finns i kyrkan.

 

Minnesstenen över Lapp-Nils

På kyrkogården finns bl.a. minnesstenen efter den store fiolspelmannen Lapp-Nils (1804-1870), som var bosatt på Lapp-Nils-torpet i Önet, Offerdal. Minnesstenen är formgiven av den kände Jämtlandsskulptören Olof Ahlberg på initiativ av dåvarande landsantikvarien Eric Festin. När den avtäcktes år 1943 spelade Olle Falk, en Offerdalsspelman som har fört arvet från Lapp-Nils vidare.

Dagens bilder

Go to top