De flesta är väl överens om att det är något alldelse särskilt med vattenfall - de är både vackra, mäktiga och respektingivande.

Inom någon timmes köravstånd från Offerdal finns det flera vattenfall som är väl värda ett besök. Här kan du hitta några av dessa! Något längre är det till Tännforsen, men detta vattenfall hör till en av de absoluta höjdpunkterna och bör absolut inte missas!

OBS: Det finns vattenfall i vackra Offerdal som saknas i listan nedan - du som har bilder/info om dessa, hör gärna av dig så hemsidan kan kompletteras med denna information!

Ansättåns Canyon, Rötviken
Finnåfallet, Finnsäter
Hasslingsåfallet, Rötviken
Långsåfallet, Långsådalen
Rengsfallet, Valsjöbyn
Ristafallet, Undersåker
Tännforsen, Duved

 

Ansättåns Canyon, Rötviken:


Ansättåns Canyon, med fall och jättegrytor, spångat och bra grillplats, ligger mellan Häggsjövik och Rötviken.
Ansätten består av hårt amfibolitberg - en starkt omvandlad, mörk bergart som har stått emot jordbrytningen ganska bra. Genom rörelser i jordskorpan har det bildats sprickor i berget. Bäckar, åar följer gärna sådana sprickor. Ansättåns Canyon ligger i en gammal sprickzon. Vid Broforsen, Källarforsen och Storforsen kan man se den mörka förskiffrade amfiboliten. Jättegrytorna ovanför Broforsen bildades troligen när smältvattnet från den senaste istiden bildade virvlar som satte stenar och grus i rörelse och svarvade ut gropar i berget. Det skedde för ca 9000 år sedan. Smältvattnet från inlandsisen och allt vatten som sen runnit i Ansättån har fördjupat åfåran och bildat denna canyon. Bästa tid för att besöka canyon är under sommaren.
Skyltat från väg 340 mot Valsjöbyn.

 

Finnåfallet, FInnsäter

En mycket trevlig vandring eller promenad är att följa den gamla fäbodleden i Finnsäter. Leden går längs med Finnån, till Finnåfallet, och vidare till de gamla fäbodarna. Läs mer om Finnsäter här.
Parkeringen finns strax söder om Finnsäter, vid kvarnen och sågen, och längs med leden sitter skyltar som berättar om sevärt längs med stigen.
Efter 500 meters promenad längs en brusande å, på den fasta fäbodsvägen, kommer man till Finnåfallet. Finnåfallets vattenmassor väller utför skifferbranterna och här syns Finnsäterskifferns lättbrutna läger. Gustaindustrin i Brunflo bröt skiffer här på 1940-talet.
Till ljudet av forsande vatten är det skönt att koka kaffe vid den välordnade eldstaden nära fallet - missa inte denna lätt åtkomliga upplevelse!
Leden fortsätter sedan vidare, förbi fallet.


Finnåfallet, Finnsäter
Foto: Jenni Andersson
 Hasslingsåfallet, Rötviken:


Från sjön Hasslingen faller Hasslingsån hela 110 meter på en sträcka av bara 2 km. Fallet är vackert att se under torra somrar då vattnet slingrar sig ner över hällarna. Under våren är fallet mäktigt med stora stänkande vattenmassor som störtar utför. Intill vattenfallet finns flera grillplatser och en bit uppströms fallet en raststuga. Även en naturstig med utsiktstorn. Vandra stigen från fallet, via raststugan, över bron, ner genom fin urskog med 250-åriga tallar och en rik flora, upp till Strömhöjden och dess utsiktstorn. Härifrån har du en otrolig utsikt över skogar, sjöar och fjäll. En trevlig vandring för hela familjen.
Skyltat från väg 340 mot Valsjöbyn, mellan Hotagen och Valsjöbyn. Området kan nås söderifrån via bilväg som slutar en bit från fallen, eller om man följer den led som utgår strax norr om landsvägsbron (väg 340) över Torskströmmen.


Hasslingsåfallet
foto: Jenni Andersson
Långsåfallet, Långsådalen:


Bortanför Olden, nära Oldklumpen, finns Långsåfallet, ett vattenfall beläget i Långsån mellan Mjölkvattnen och nedre Oldsjön. Långsådalen är ett vackert område som lockar flera fiskare.Långsåfallet, Offerdal
Foto: Jörgen Sundin

 

Rengsfallet, Valsjöbyn:


Rengsfallet är Hotagsbygdens Tännforsen - mäktigt, dånande och faschinerande. Området väster om Rengsfallet är ett av de översta bergsflaken och består av hårda bergarter såsom amfibolit och hårda glimmerskiffrar. Rengsfallet ligger ljust i övergången mellan det hårda berget i väster och det mjukare i öster. I fallet kan man se den starkt förskiffrade amfiboliten som övergår i den mer lättvittrade sandstenen kring Valsjön. Visst är det fantasieggande att veta att här har vattnet störtat ner på samma sätt sen senaste istiden, dvs i 9000 år! Tack vare de hårda bergarterna kan fallet finnas kvar i tusentals år till. Nära intill fallet fanns stenåldersjägare och fiskare. Här var bra fiske då och det är det fortfarande.
Rengsfallet ligger i Valsjöbyn, skyltat från väg 340.


Rengsfallet
Foto: Jenni Andersson
 

 


Ristafallet, Undersåker:


Ristafallet är ett vattenfall i Undersåkers församling och är ett av Sveriges största fall. Fallet ligger längs Indalsälven, 17 km från Åre, alldeles intill E14.
En fridlyst, skogbevuxen ö delar av fallet i två delar, den norra och den södra delen. Ön skärmar av fallets halvor så, att den norra halvan inte går att se från den södra stranden och vice versa. Hela området har formen av en jättelik amfiteater. Fallet är totalt ungefär 50 m brett, 14 m högt och flödet är mellan 100 och 400 m3/s, beroende på årstid. Både uppströms och nedströms fallet finns fint sportfiske efter framförallt öring. Nedströms även harr.
Längs vandringsleden på norra älvstranden nedströms Ristafallet finns Olavs källa, som alltså antas ha släckt medeltida pilgrimers törst på deras färd till St Olavs grav i Nidaros (Trondheim). Ristafallet och naturen i anslutning till fallet, är gammal och så unik att den betraktas som skyddat naturområde, fridlyst enlligt svensk lag.I Ristafallets fuktiga miljö frodas en speciell fauna med speciella lavar, växter och djur.
Ristafallet är också känt från Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter då fallet fick gestalta Glupafallet. Även sekvenserna där Ronja och Birk flyter nedströms hållande i en björk är filmade vid Ristafallet, nedströms i älven.


Ristafallet
Foto: Jenni Andersson

Tännforsen, Duved:


Tännforsen är ett av Sveriges största vattenfall. Det har en total fallhöjd på 38 meter varav lodrät fallhöjd är 32 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fallyta på 1920 kvadratmeter. Det är faktiskt den största i Sverige.
Mängden vatten som forsar fram varierar stort mellan årstiderna. Ett normalt år når vattenflödet sin toppnivå under maj-juni, då 400 kubikmeter vatten forsar över fallets nacke. Minst är det mellan december och februari, då Tännforsen istället täcks av en vacker isskrud. Ingen av dessa imponerande siffror överträffar dock det enkla faktum att Tännforsen är en mycket vacker och mäktig upplevelse. Vid detta vattenfall finns dessutom en vacker och unik natur, möjlighet att äta gott och fika i en mysig restaurang. Här finns också en butik med allt möjligt från souvenirer till sameslöjd.
Skyltat från väg E14, efter Duved.


Tännforsen är väl värd ett besök året runt!
Foto: Jenni Andersson


 

Go to top