karta angeÄnge (tidigare Jämtlands Änge) är en tätort i Offerdal. Änge var tidigare huvudort i dåvarande Offerdals landskommun.
Folkmängden år 2005 var 387 personer och arealen samma år var 56 hektar.

Historia

Änge har liksom övriga byar i Offerdals socken en lång historia, präglad av jordbruksnäringen. Byn är belägen vid Näldsjön och omtalas första gången år 1413.

På 1870-talet började ångbåtstrafiken mellan Änge och Nälden, dit järnvägen kom år 1880. Ångbåtstrafiken ledde till ett uppsving för orten som på 1800-talet även utvecklades till kurort. Änge Brunns- och Badanstalt erbjöd olika typer av kallbad, karbad, gyttjebad m.m.

År 1856 startade Änge färgeri vid Ängesån. Därefter startade Änge bränneri och sedan tidigare fanns en kvarn vid ån. Första affären i Änge öppnades år 1860, samma år som Änge garveri startade. Änges gästgiveri har skildrats i Berta Magnussons bygdespel Lisa på Gästis från år 2007.

I början på 1900-talet blev Änge huvudort i Offerdals landskommun. I februari 1903 öppnades Änge mejeri som drevs fram till 1960-talet, då produktionen flyttades till Östersunds mejeri. I Änge uppfördes vidare bl.a. läkarstation, post, banker m.m. På 1950- och 1960-talen uppfördes bl.a. kommunkontor, högstadieskola m.m. i Änge. En modernvilla- och hyreshusbebyggelse växte fram i ortens centrala delar. I samband med att Offerdals kommun blev en kommundel i Krokoms kommun förlorade Änge sin ställning som kommunhuvudort.

 

Näringsliv

I Änge finns i dag bland annat en hälsocentral, en livsmedelsaffär,  bank, apotek, restaurang och bibliotek. På 1960-talet byggdes en låg-, mellan- och högstadieskola med intilliggande simhall och idrottsplats.

Bland ortens företag märks Änge Chark AB som grundades 1934. Änge Chark tillverkar korv och charkprodukter. Den största arbetsgivaren i Änge är Samhall.

Kända personer med anknytning till Änge

  • Carl-Göran Ekerwald, författare och översättare från Änge
  • Göran Boström, konstnär från Änge

Göran Boström
Ett av Göran Boströms alster

Go to top